Bonus Eventus ~ Výroba vína

Výroba vína

Na této stránce Vám popíšeme hlavní zásady výroby vína u členů sdružení Bonus Eventus.

Vzhledem ke stálým vzájemným konzultacím postupů a technologií lze říci, že vinifikace probíhá u všech členů velmi podobně či dokonce stejně. Všechny hrozny se sklízí pouze ručně do malých přepravek, které se plní tak, aby hrozny nebyly stlačeny. Ihned po převozu do sklepa jsou odstopkovány a co nejjemněji lisovány prozatím na vertikálních lisech. Pokud jsou hrozny zdravé snažíme se nepoužívat síru na rmut. Letos již někteří členové začnou používat nové horizontální pneumatické lisy. Po lisování je mošt odkalen a zakvašen ušlechtilou kulturou kvasinek. Pro odstranění termolabilních bílkovin se čeří malým množstvím bentonitu. Mošt kvasí v malých nádobách v chladným sklepích, čímž se dosahuje přírodní regulace teploty kvasícího moštu do 18°C. Při vyšších teplotách je riziko ztráty aromatických látek a nebezpečí zvýšení těkavých kyselin. Dle odrůdy se stáčí z kalů hned, nebo se nechávají dále zrát na kvasnicích metodou batonáže. Vína zrají v keramických nebo nerezových nádobách, i v sudech. V ročnících s vysokou kyselinou jablečnou nebo pokud je víno určeno pro ležení v sudu barrique, provádím jablečno-mléčnou fermentaci. Dle potřeby se vína dočeřují a filtrují. Vína se lahvují dle stupně zrání a potřeby prodeje jednotlivých sklepů. V celém procesu výroby se snažíme o co nejvyšší čistotu a hygienu sklepa, jednotlivých nádob a všech pomůcek a zařízení.

Sudy ve sklepech vinařství Beneš (pravý je typu barique)

Sudy ve sklepech vinařství Beneš (pravý je typu barique)

Modré hrozny po odstopkování a pomletí nakvášejí v otevřených nádobách při ručním ponořování matolinového klobouku. Během nakvášení je přihříván okolní prostor, tak aby měly hrozny ideální podmínky pro maceraci, která trvá 6 -10 dnů. V letošním roce už bude poprvé použit i vinifikátor pro výrobu některých vín s předpokládanou delší dobou zrání a ležení, také se letos zkouší postup s dlouhodobou macerací na slupkách po dokvašení. U všech červených vín probíhá jablečno-mléčná fermentace a následné vyzrání v dřevěných sudech.

Nerezové a keramické nádoby ve sklepech vinařství Beneš

Nerezové a keramické nádoby ve sklepech vinařství Beneš

V jednotlivých sklepích najdeme i různé oblíbené speciality - ledová či slámová vína, botrytické výběry i vína ležící v barikových sudech.

Obrázek