Bonus Eventus ~ Vinice

Vinice

Na této stránce Vám popíšeme vinice a způsob obdělávání vinic u členů sdružení Bonus Eventus.

Stará vinice v trati Hastrmany vinařství Tichý

Stará vinice v trati Hastrmany vinařství Tichý

Vzhledem k minulé době je jen malá část vinic ze starší výsadby na zděděných pozemcích. Většina vinic je proto mladší výsadba na zakoupených pozemcích. Mělo to ovšem tu výhodů, že byla možnost zakoupit pozemky ve vybraných vynikajících tratích vhodných pro výrobu přívlastkových vín. Vinice jsou většinou vysazeny ve sponu od 1,7 m x 1 m (starší původní záhumenkové vinice) až po 2 - 2,3 x 0,85 - 1 m, část je ve sponu 3 x 1 m (starší družstevní restituované výsadby). Rozdílné šířky řádků jsou většinou dány používanou mechanizací jednotlivých vinařů. Drátěnka je většinou s jedním nosným (vázacím drátem) a 2-3 dvojdrátí, sloupky betonové (starší výsadba) a profilové pozinkované ocelové sloupky. Kmínky jsou vyvázány na ocelové tyčky o průměru 6-8 mm.

Mladá vinice v trati Hastrmany vinařství Beneš

Mladá vinice v trati Hastrmany vinařství Beneš

Vedení révy je nízké až střední s výškou kmínků od 70 - 90 cm, s jedním kmínkem a jedním tažněm bez zálohy. Díky použitým sponům se dostáváme k hustotě výsadby 4,500 - 5,500 keřů na hektar. To nám umožňuje díky dodržování řezu na jeden tažeň a redukované úrodě dosahovat výnos okolo 7 tun na hektar. Samozřejmostí je i provádění tzv. zelených prací (podlom, odlisťování v zóně hroznů u vybraných odrůd a ročníků). Pro dosažení redukované sklizně při vysoké násadě hroznů je potřeba provádět i redukci hroznů před zaměkáním, prořezem hroznů na zem. Od 5 roku stáří výsadby je aplikováno zatravnění ob řádek s mechanickým mulčováním. U mladých vinic se používá systém černého úhoru za pomocí obdělávání mechanizací. Obdělávání se většinou řídí zásadami Svazu integrované produkce, nejsou používány toxické jedy. Na vinicích je nasazen dravý roztoč Typhlodromus pyri.

Mladá vinice v trati Hastrmany vinařství Nešpor

Mladá vinice v trati Hastrmany vinařství Nešpor

Obrázek